Kamariteatteri

Kamariteatteri on Sähköherkkyyssäätiön ylläpitämä vapaa ammattiteatteri. Tavoitteenamme on, että myös sähköherkät voisivat nauttia taiteesta mahdollisimman turvallisesti.

Kamariteatterin toiminta on toistaiseksi tauolla. Voit tutustua aiempaan tuotantoon teatterin sivuilla.

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.