Kansalaisaloite 5G-verkon käyttöönoton lykkäämiseksi

Kansalaisaloitteen 27.5.2020 käynnistäneet lääkärit ehdottavat lainvalmisteluun ryhtymistä. He vaativat, että eduskunta ryhtyy asianmukaisiin toimiin 5G-teknologian käyttöönoton pysäyttämiseksi Suomessa, ja esittävät lisäksi, että nykyinen hallitus alkaa valmistella uutta säteilylainsäädäntöä, joka suojelee kansalaisia ja luontoa myös langattoman teknologian radiotaajuisen säteilyn pitkäaikaisilta vaikutuksilta. Tämä laki perustuisi tutkimuksissa havaittuihin biologisiin vaikutuksiin ja ennalta varautumisen periaatteeseen.

Linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6572