Apurahat

Sähköherkkyyssäätiön tarkoituksena on tukea sähköherkkien fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia Suomessa. Säätiö pyrkii myös edistämään sähköherkkyyden tutkimusta ja tuntemusta myöntämällä apurahoja sähköherkkyyden syntymekanismia ja/tai torjunta- ja hoitokeinoja selvittävään tieteelliseen tutkimukseen.

Lisäksi säätiö myöntää apurahoja sähköherkkyyttä koskevan tieteellisen tutkimuksen yleistajuistamiseen ja yleistajuiseen esittämiseen.

Säätiö ei myönnä apurahoja eikä avustuksia muihin tarkoituksiin millään perusteella.

Lisää tietoa: Apurahan hakuohje

MYÖNNETYT APURAHAT

2019

Professori Tuula Putuksen johtaman tutkimusryhmän hankkeelle Radiotaajuisen säteilyn biologinen vaikutus – kliininen ja kokeellinen tutkimus sähköherkkyyden kehittymisestä 441.930,00 euroa.

2020

Tutkija Dariusz Leszczynskille Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS) -tutkimushankkeeseen 27.200,00 euroa.

2021

Tutkija Dariusz Leszczynskille Review of & opinion on the current EHS-related health advisories from the international health organizations, national radiation safety organizations, science foundations and NGOs dealing with the radiation safety –tutkimushankkeeseen 13.600,00 euroa.

2022

Tutkija Dariusz Leszczynskille tutkimushankkeeseen Collection, Review and Establishment of EHS Database of the diagnostic tests, and their outcomes, performed by physicians examining health symptoms of the self-declared EHS persons henkilökohtainen työskentelyapuraha 24.150,00 euroa.

2023

Professori Markku Kulmalan johtamalle työryhmälle (INAR, Helsingin yliopisto) Sisäilmaohjelman valmisteluhanke -esihankkeeseen kuluapuraha 50.000,00 euroa.

JULKAISTUT TUTKIMUKSET

2021

Leszczynski, Dariusz: Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Reviews on Environmental Health, 2021.

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html

Katsauksen suomennos: Review of EHS suomeksi

2022

Leszczynski, Dariusz: The lack of international and national health policies to protect persons with self-declared electromagnetic hypersensitivity. Reviews on Environmental Health, 2022.

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0108/html

 

 

Hakemuksen saatekirje

Lataa alla olevasta linkistä hakemuksen perustietolomake ja liitä se hakemuksesi saatteeksi.


Perustiedot

Apurahan hakuohje

Voit ladata oheisesta linkistä hakuohjeet tulostettaviksi.


Apurahaohjeet

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.