Ajankohtaista sähköherkkyydestä

Sähköherkkyys

Sähköherkkä on sähkömagneettiselle säteilylle herkistynyt ja siitä oireita saava ihminen. Sähköherkät saavat fyysisiä oireita altistuessaan sähkömagneettisille kentille, vaikka altistuminen ei ylitä säädettyjä
raja-arvosuosituksia.

Vertaistukea sähköherkille ja heidän läheisilleen

Sähköherkkien vertaistukipuhelin vastaa maanantaisin
klo 17–19
numerossa 09 278 3002.

Tietokirja sähköherkkyydestä

Sähköherkkyys – tietoa ja näkökulmia tarjoaa asiallista, luotettavaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sähköherkkyydestä. Säätiö jakaa teosta maksutta kaikille kiinnostuneille.

Mittauspalvelu

Mittaamme sähkömagneettisia kenttiä tarveharkinnan perusteella. Palvelu on suunnattu sähköherkille.

Apurahoja tutkimukseen ja tiedonjakoon

Säätiö jakaa apurahoja sähköherkkyyden syntymekanismia ja/tai torjunta- ja hoitokeinoja selvittävään tieteelliseen tutkimukseen sekä sähköherkkyyttä koskevan tiedon yleistajuistamiseen.

Apuvälineiden lainauspalvelu

Lainaamme sähköherkille erilaisia apuvälineitä määräajaksi. Lainaus tarjoaa mahdollisuuden kokeilla, mikä apuväline helpottaa omaa oireilua.

 

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sähköherkkyydestä. Pääset tutustumaan niihin alla olevasta linkistä.

Tutkimusta

Olemme koonneet sähköherkkyyteen liittyviä tieteellisiä julkaisuja linkkiluetteloksi.

Mikä säätiö?

Sähköherkkyyssäätiön tarkoitus on tukea sähköherkkien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ja edistää sähköherkkyyden tutkimusta.
Jaamme tietoa sähköherkkyydestä ja tarjoamme erilaisia tukimuotoja.

Om oss – About us

På svenska heter vi Stiftelsen för elöverkänsliga i Finland.

In English we are called The Finnish Electrosensitivity Foundation.

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.