Ajankohtaista sähköherkkyydestä

Sähköherkkyys

Sähköherkkä on sähkömagneettiselle säteilylle herkistynyt ja siitä oireita saava ihminen. Sähköherkät saavat fyysisiä oireita altistuessaan sähkömagneettisille kentille, vaikka altistuminen ei ylitä säädettyjä
raja-arvosuosituksia.

Vertaistukea sähköherkille ja heidän läheisilleen

Sähköherkkien vertaistukipuhelin vastaa maanantaisin klo 17–19 numerossa
09 278 3002.

Mittauspalvelu

Mittaamme sähkömagneettisia kenttiä tarveharkinnan perusteella. Palvelu on suunnattu sähköherkille.

Tutkimusartikkeli

Tutkija Dariusz Leszczynskin katsausartikkeli sähköherkkyyden asemasta kansallisissa ja maailmanlaajuisissa terveysohjelmissa on julkaistu Reviews on Environmental Health -julkaisussa, jonka sivuilla artikkeli on luettavissa englanniksi.

Apurahoja tutkimukseen ja tiedonjakoon

Säätiö jakaa apurahoja sähköherkkyyden syntymekanismia ja/tai torjunta- ja hoitokeinoja selvittävään tieteelliseen tutkimukseen sekä sähköherkkyyttä koskevan tiedon yleistajuistamiseen.

Apuvälineiden lainauspalvelu

Lainaamme sähköherkille erilaisia apuvälineitä määräajaksi. Lainaus tarjoaa mahdollisuuden kokeilla, mikä apuväline helpottaa omaa oireilua.

 

Sähköherkkyystutkimusten katsaus suomennettuna

Dosentti Dariusz Leszczynskin tutkimus yksilöllistä sähköherkkyyttä koskevasta tieteellisestä näytöstä on nyt luettavissa suomeksi.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sähköherkkyydestä. Pääset tutustumaan niihin alla olevasta linkistä.

Tutkimusta

Olemme koonneet sähköherkkyyteen liittyviä tieteellisiä julkaisuja linkkiluetteloksi.

Kamariteatteri

Kamariteatteri on Sähköherkkyyssäätiön aputoiminimi. Säätiön tavoitteena on, että myös sähköherkät voisivat nauttia taiteesta turvallisesti. Kamariteatterin toiminta on päättynyt, mutta voit tutustua sen aiempaan tuotantoon teatterin sivuilla.

Mikä säätiö?

Sähköherkkyyssäätiön tarkoitus on tukea sähköherkkien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ja edistää sähköherkkyyden tutkimusta.
Jaamme tietoa sähköherkkyydestä ja tarjoamme erilaisia tukimuotoja.

Om oss – About us

På svenska heter vi Stiftelsen för elöverkänsliga i Finland.

In English we are called The Finnish Electrosensitivity Foundation.

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.