Yhteystiedot

Sähköposti: konttori@sahkoherkkyyssaatio.fi
Facebook: Sähköherkkyyssäätiö
Puhelin: 09 278 3002
Postiosoite: Liisankatu 27 B 2, 00170 Helsinki
Väliaikainen käyntiosoite: Unioninkatu 39 B 23, 00170 Helsinki

Anni-Marja Riikinsaari

toimitusjohtaja

anni-marja.riikinsaari@sahkoherkkyyssaatio.fi

puh. 040 5030 740

Marjukka Hagström

erityisasiantuntija

marjukka.hagstrom@sahkoherkkyyssaatio.fi

Hannu Multimäki

tekninen asiantuntija

hannu.multimaki@sahkoherkkyyssaatio.fi

Ilona Reiners

projektisuunnittelija

ilona.reiners@sahkoherkkyyssaatio.fi

Juhani Kronholm

tutkija

juhani.kronholm@sahkoherkkyyssaatio.fi

Hallitus

Puheenjohtaja
Ilona Herlin
suomen kielen dosentti
Reijo Ekman
radiotekniikan yliopettaja emeritus, Turun AMK
Hanna Nurminen
Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, FK

Säätiö

Sähköherkkyyssäätiön tarkoitus on tukea sähköherkkien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ja edistää sähköherkkyyden tutkimusta. Jaamme tietoa sähköherkkyydestä ja tarjoamme erilaisia sähköherkille maksuttomia tukimuotoja.

Säätiö on perustettu marraskuussa 2016. Kotipaikkamme on Espoo, toimipisteemme ovat Helsingissä ja Turussa.

Tukimuotoja

Sähköherkkyyssäätiö tukee sähköherkkiä mm. tarjoamalla sähkömagneettisten kenttien mittausta ja lainaamalla apuvälineitä. Vertaistukea ja keskusteluapua saa maanantaisin klo 17–19 soittamalla numeroon 09 2783 002.

Mitä tukimuodot sisältävät

Säätiö pyrkii auttamaan sähköherkkiä sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden säteilyn aiheuttamien oireiden vähentämisessä tai helpottamisessa.

Mitä tukimuodot eivät sisällä

Säätiön toimialaan eivät kuulu esimerkiksi oikeusavun antaminen, ääniaaltojen tutkiminen, maasäteily tai muut paranormaalit ilmiöt eivätkä epäilyt vainoamisesta tai säteilyttämisestä. Emme myöskään auta kumoamaan lääketieteellisiä diagnooseja emmekä puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon.

Arvot

Sähköherkkyyssäätiön toiminta perustuu sen hallituksen määrittämiin arvoihin.

Erilaisuuden hyväksyminen
Ihmisen kuunteleminen
Avoin uteliaisuus
Saavutettavuus
Asiallisen tiedon välittäminen
Taiteen myönteinen voima

Säännöt

Sähköherkkyyssäätiön toimintaa säätelevät sen säännöt, joihin voit tutustua oheisesta linkistä.


Säätiön säännöt (pdf)

Stiftelsen för elöverkänslighet i Finland

Stiftelsen för elöverkänslighet i Finland är grundad för att stöda funktionsförmågan och välbefinnandet hos personer med elöverkänslighet, samt främja forskning om elöverkänslighet. Vi erbjuder information om elöverkänslighet, och olika stödtjänster för elöverkänsliga individer.
Stiftelsen grundades i november 2016. Vi har kontor i Helsingfors och i Åbo.

Läs mer om elöverkänslighet

The Finnish Electrosensitivity Foundation

The Finnish Electrosensitivity Foundation was established to support the functional capacity and wellbeing of individuals with electrosensitivity and to promote research into electrosensitivity. We share information about electrosensitivity and provide a range of support services.

The Foundation was established in November 2016. We have offices in Helsinki and Turku.

Read more about electrosensitivity

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.