5G – mikä se oikein on?

5G on uusi matkapuhelinjärjestelmä, jolla saadaan lisää nopeutta ja kapasiteettia matkapuhelinverkkoihin. Se rakennetaan aikaisempien verkkojen (2G, 3G, 4G) päälle ja tulee olemaan seuraava kehitysaskel matkapuhelinverkoissa.

Nopeutta ja kapasiteettia saadaan lisättyä useilla uusilla teknisillä ratkaisulla kuten uudella koodausmenetelmällä ja joustavalla verkon rakenteella. Suuri muutos tulee taajuuskaistojen lisäämisellä. 5G:ssä tulee olemaan maailmanlaajuisesti useita taajuuskaistoja, joista matalimmat ovat 600 MHz:n alueella ja korkeimmat 50 GHz:n alueella. Suomessa on vuoden 2019 alussa aloitettu 3 500 MHz:n taajuuskaistalla ja seuraava tulee todennäköisesti olemaan 26 GHz:n alue.

Käyttäjälle 5G on samanlainen kuin aiemmatkin matkapuhelinverkot, vain paljon nopeampi. Nopeus ja suuri kapasiteetti mahdollistavat uusien sovellusten laajamittaisen käytön. Puhutuimpia niistä ovat esineiden internet (IoT), älykkäät rakennukset, koneet ja laitteet, etäyhteydet, virtuaalitodellisuus, itseohjautuvat autot sekä satelliittipuhelut. Kaikki nämä sovellukset ovat jo jollain lailla olemassa, ja niiden toteutukseen on kilpailevia tekniikoita. Vain aika näyttää, mitkä sovelluksista otetaan käyttöön, mitkä katoavat ja mitkä toteutetaan jollain muulla tekniikalla kuin 5G:llä.

Huomautettakoon, että Wifi 5G tarkoittaa Wifiä, joka toimii 5 GHz:n taajuusalueella. Se ei liity mitenkään 5G-matkapuhelinverkkoon