Mikä on turvallinen etäisyys maakaapelista?

Yksiselitteistä vastausta turvallisesta etäisyydestä ei voi antaa. Säteilyn etenemiseen vaikuttaa sekä itse maakaapeli että ympäristö, varsinkin maakaapelia ympäröivä aines. Suurin osa maahan kaivetuista kaapeleista on tavallisia ulkosähköjohtoja, joissa kulkee normaali verkkovirta. Nämä kaapelit eivät yleensä säteile merkittävästi. Vain korkeajännitteiset (20 kV ja yli) maakaapelit säteilevät jonkin matkaa maan pinnalla. Testatessa hyvällä mittarilla erään korkeajännitteisen maakaapelin aiheuttama säteily ei enää erottunut yleisestä taustasäteilystä 50 metrin etäisyydellä.