Miksi kaksi Cornet-mittaria näyttävät eri lukemia, vaikka ne ovat vierekkäin?

Sähkömagneettisia kenttiä mittaavat Cornet-mittarit on suunniteltu kuluttajille, eikä niitä ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Valmistajan niille lupaama tarkkuus ei ole erityisen suuri, joten mittarit ovat yksilöitä, joiden mittaustarkkuus saattaa vaihdella. Hyödyllisintä on mitata yhdellä mittarilla ja verrata tuloksia samalla mittalaitteella aiemmin saatuihin.

Sähkömagneettisen säteilyn aaltoluonteeseen kuuluvat aallonhuiput ja aallonpohjat. RF-taajuuksilla aallonhuippu voi vaihtua aallonpohjaksi muutaman senttimetrin matkalla, jolloin myös kentänvoimakkuus muuttuu.

Jos kaksi Cornet-mittaria on vierekkäin, toinen niistä on toisen mittausantennin edessä ja se voi vaikuttaa mittaustulokseen.