Millaisia hammaslääkäripalveluja sähköherkät suosivat?

Monet sähköherkät kertovat, että he käyvät hammashoidossa biohammaslääkäreillä, jotka eivät käytä hammastäytteitä ja materiaaleja, joiden terveyshaitoista on saatu viitteitä tutkimuksissa. Biohammaslääkärit osaavat poistaa myös vanhat amalgaamipaikat hallitusti siten, että potilas ei altistu tarpeettomasti amalgaamipaikoista vapautuvalle elohopealle. Biohammaslääkäreillä on yleensä paljon kokemusta ympäristöherkkien hammashoidosta.