Mitä on harhavirta?

Harhavirta syntyy, kun osa sähköjohtojen paluuvirrasta johtuu maahan eikä nollajohtimeen – se siis kulkee väärää reittiä. Sähkövirtojen epäsymmetriasta syntyy ylimääräinen magneettikenttä, joka vaimenee hitaasti suhteessa etäisyyteen ja lisää kodin taustamagneettikenttää. Taustamagneettikentällä tässä tarkoitetaan magneettikenttää, joka on aina läsnä suhteellisen tasaisesti joka puolella kotia erotuksena koneiden ja laitteiden tuottamista magneettikentistä niiden vieressä. Harhavirran synnyttämä magneettikenttä on sähköverkon 50 Hz taajuista magneettikenttää. Harhavirran aiheuttaman magneettikentän näkee esimerkiksi Cornet ED88TPlus -mittarilla, mutta ainoastaan osana kokonaismagneettikenttää. Harhavirran osuutta ei voi erottaa muusta sähköverkon tuottamasta magneettikentästä mittarilla.