Mittaako mittari 5G:tä?

Sähkömagneettista säteilyä mittaavan mittarin taajuusalueen tulee sisältää 5G:n taajuudet, jotta se voisi mitata sitä. Suomessa 1.1.2019 käyttöön otetut taajuudet ovat 3 410 MHz–3 800 MHz, jotka mittarin taajuusalueen tulee siis kattaa. Sähköherkkyyssäätiön käytössä olevista mittareista Cornet ED88TPlus ja Aaronia HF60101 pystyvät mittaamaan 5G:tä, Gigahertz HFE35C ei.