Säätiö

Sähköherkkyyssäätiön tarkoitus on tukea sähköherkkien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ja edistää sähköherkkyyden tutkimusta. Jaamme tietoa sähköherkkyydestä ja tarjoamme erilaisia tukimuotoja.

Säätiö on perustettu marraskuussa 2016, ja sillä on kolme vakituista työntekijää. Kotipaikkamme on Espoo, toimipisteemme ovat Helsingissä ja Turussa.

Hallitus

Kuva: Anu Suhonen

Reijo Ekman
yliopettaja, Radio- ja EMC-laboratorion päällikkö, Turun AMK
Hanna Nurminen
Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, FK
Puheenjohtaja
Ilona Herlin
suomen kielen dosentti
Ville Valtonen
professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri

Henkilöstö

Kuva: Anu Suhonen

Tekninen asiantuntija Hannu Multimäki
(s. 1963) on espoolainen sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hän työskenteli vuosina 1994–2012 Nokian radioverkkosuunnittelussa eri tehtävissä, muun muassa ryhmäpäällikkönä, projektipäällikkönä ja tuotepäällikkönä. Vuosina 2013-2014 hän työskenteli Huaweilla Tukholmassa radioverkko-optimoinnin tuotepäällikkönä.

Toimitusjohtaja Anni-Marja Riikinsaari
(s. 1963) on aiemmin työskennellyt muun muassa Valittujen Palojen toimituspäällikkönä. Hänellä on toimensa ohella oppimateriaalien kustannustoimitusta tarjoava toiminimi.

Erityisasiantuntija Marjukka Hagström
(s. 1975) on turkulainen oikeustieteen ja valtiotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin käräjäoikeudessa ja radio- ja EMC-laboratoriossa. Radiolaboratoriossa hänen pääasiallisia kiinnostuksenkohteitaan olivat radiotaajuusoikeus ja sen käytännön sovellukset sekä sähköherkkyyden poikkitieteellinen tutkimus.

Taiteellinen johtaja Anssi Valtonen
(s. 1964) on jyväskyläläinen teatteriohjaaja. Vuonna 2000 teatteritaiteen maisteriksi valmistunut Valtonen on työskennellyt näyttelijänä, ohjaajana ja kouluttajana teattereissa muun muassa Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Tampereella, Kouvolassa, Porissa, Seinäjoella, Kokkolassa ja Kuopiossa. Hän oli kiinnitettynä ohjaajana Jyväskylän Kaupunginteatterissa vuosina 2007–2016 ja toimi sinä aikana kahdesti myös sen väliaikaisena johtajana.

Anssi on maaliskuun 2019 alusta siirtynyt takaisin Jyväskylään. Uuden taiteellisen johtajan rekrytointia harkitaan.

Arvot

Sähköherkkyyssäätiön toiminta perustuu sen hallituksen määrittämiin arvoihin.

Erilaisuuden hyväksyminen
Ihmisen kuunteleminen
Avoin uteliaisuus
Saavutettavuus
Asiallisen tiedon välittäminen
Taiteen myönteinen voima

Säännöt

Sähköherkkyyssäätiön säännöt on päivitetty: niihin on lisätty säätiön ruotsinkielinen ja englanninkielinen nimi.


Säätiön säännöt (pdf)

Stiftelsen för elöverkänslighet i Finland

Stiftelsen för elöverkänslighet i Finland är grundad för att stöda funktionsförmågan och välbefinnandet hos personer med elöverkänslighet, samt främja forskning om elöverkänslighet. Vi erbjuder information om elöverkänslighet, och olika stödtjänster för elöverkänsliga individer.
Stiftelsen grundades i november 2016 och har fyra fast anställda. Vi har kontor i Helsingfors och i Åbo.

Läs mer om elöverkänslighet

The Finnish Electrosensitivity Foundation

The Finnish Electrosensitivity Foundation was established to support the functional capacity and wellbeing of individuals with electrosensitivity and to promote research into electrosensitivity. We share information about electrosensitivity and provide a range of support services.

The Foundation was established in November 2016 and it has four permanent employees. We have offices in Helsinki and Turku.

Read more about electrosensitivity