Sähköherkkyys – tietoa ja näkökulmia -teos kokoaa sähköherkkyyttä koskevaa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksen tuomaa tietoa yksiin kansiin. Kirjassa esitetään myös perusteltuja näkökulmia sähköherkkyyteen liittyviin kiistakysymyksiin ja sellaisiin aiheisiin, jotka toistuvasti nousevat esiin sekä Sähköherkkyyssäätiöön tulevissa yhteydenotoissa että julkisessa keskustelussa sähköherkkyydestä.

Jaamme kirjaa maksutta ja postitamme sitä pyynnöstä kaikille kiinnostuneille. Palautetta ja kirjapyyntöjä otamme vastaan sähköpostiosoitteessa konttori@sahkoherkkyyssaatio.fi.