Sähköherkkyystutkimusta

Olemme koonneet tälle sivulle sähköherkkyyteen liittyviä tieteellisiä julkaisuja.  Huomaathan, että linkit johtavat ulkopuolisille sivustoille. Linkkejä tulee pitää ainoastaan tarjoamanamme palveluna. Sähköherkkyyssäätiö ei pysty vaikuttamaan linkkien sivuihin eikä voi vastata niiden sisällöstä. Julkaisut ovat pääosin englanniksi.

Säädöksiä ja suosituksia

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045

RF-säteilyn viitearvot määrittävät kansainväliset ICNIRP-suositukset:

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

LF-säteilyn eli matalataajuisen säteilyn viitearvot määrittävät kansainväliset ICNIRP-suositukset:

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf

Vanhat, vuoden 1998 ICNIRP-suositukset:

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

Euroopan neuvoston suositus: ”Resolution 1815 (2011), The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista (2008/2211(INI)):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//FI

 

Muita suosituksia ja kannanottoja

Saksalainen Maesin rakennusbiologian standardi:

https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/richtwerte-2015-englisch.pdf

Itävallan lääkäriliiton suositus sähköherkkyyden diagnosoinnista ja hoitamisesta:

https://www.vagbrytaren.org/Guideline%20%20AG-EMF.pdf

 

Tutkimuksia

Europaem-raportti. Sisältää sähköherkkyyden kuvausta ja oireita, tutkimustuloksia sekä säteilyrajojen ja säteilyltä suojautumisen suosituksia:

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0011/html

Bioiniatiative 2012 raportti. Sisältää koosteen sairauksista ja oireista, joita sähkömagneettinen säteily tutkimusten perusteella aiheuttaa, sekä säteilyn rajojen suosituksia:

http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

EMF Portal. Kokoelma tutkimuksia sähköherkkyydestä sekä puolesta että vastaan:

https://www.emf-portal.org/en

10 vastausta sähköherkkyydestä:

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165954.pdf

Suomalainen kyselytutkimus sähköherkkyyden oireista, aiheuttajista ja käytetyistä hoitomenetelmistä ja niiden tehosta:

https://www.avaate.org/IMG/pdf/Electromagnetic_hypersensitive_Finns_Symptoms_perceived_sources_and_treatments_a_questionnaire_study_Hagstrom_and_al_04_06_2013.pdf

Japanilainen kyselytutkimus sähköherkkyydestä:

https://www.researchgate.net/publication/223987804_Reported_functional_impairments_of_electrohypersensitive_Japanese_A_questionnaire_survey

Sveitsiläinen kyselytutkimus sähköherkkyydestä:

https://www.researchgate.net/publication/8669322_Symptoms_of_ill_health_ascribed_to_electromagnetic_field_exposure_-_A_questionnaire_survey

 

Tutkimuksia matkapuhelinten ja syövän yhteydestä

  • Ramazzini Institute, Italia

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367

  • National Toxicology Program, USA

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html

 

Radiotaajuisen säteilyn vaikutus miehen hedelmällisyyteen:

https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0431-1

Sähköherkkyys – totta vai tarua? Kattava artikkeli sähköherkkyyden historiasta, syntymekanismista ja hoidosta:

http://www.academia.edu/30142644/Electromagnetic_hypersensitivity_fact_or_fiction

Radiotaajuisen säteilyn ekologiset vaikutukset:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002334?via%3Dihub

Sähköherkkien piilotettu marginalisointi. Yhteiskunta työntää sähköherkät mielenterveyskategorioihin ja väistää näin ongelman käsittelyn:

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/eco.2016.0003?journalCode=eco

Ympäristöherkkyyksien esiintymisen päällekkäisyys:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24029726

Ympäristöherkkyyksien vertailua:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.856.8153&rep=rep1&type=pdf

Belpomme et al. Tutkimus, jossa on etsitty ja löydetty ehdokkaita sähköherkkyyden ja monikemikaaliherkkyyden biomarkkereiksi:

http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf

Radiotaajuisen säteilyn vaikutus biomarkkereihin:

https://www.researchgate.net/publication/318916428_Impact_of_radiofrequency_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lymphocytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations

Artikkeli radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full?fbclid=IwAR385ZXs9olq8mxjoB6pLlmu0T3PAo7uxNTprxu-u24QtO7jk3mN18E8Hi4